Copyright © All rights reserved. Developed by JAZZLINK. JamFestival JamFestival

Introductie


Vanaf juli 2014 is KempenJazz een zelfstandige stichting en zet met alleen vrijwilligers een programma van jazz met veel afwisseling neer. Sinds augustus 2010 zijn wij als vrijwilligers bezig om jazz meer bekendheid te geven.

Als wij terugkijken op de activiteiten en de ontwikkeling van KempenJazz in de laatste jaren, dan is het duidelijk dat Valkenswaard en wijde omstreken door KempenJazz een nieuwe impuls heeft gekregen.

Wij willen als stichting een beleidsplan maken. Wij proberen dat plan zo duidelijk mogelijk vorm te gaan geven en na te streven. Groeiend kunnen de inhoudelijke punten, die in dit beleidsplan opgesteld worden, veranderen aan de hand van onze inzichten.


Achtergrond  


Muziek en de daarbij horende cultuur is in onze maatschappij een status geworden. We gaan ervan uit dat iedereen ‘houdt van muziek’, zeker live muziek. Maar muziek is een symbool geworden van onze verschillende lagen in de maatschappij. Om jezelf te profileren, een sociale status te geven of aan te sluiten bij een bepaalde groep.

Niets is zo statusgebonden als muzieksoort.

In de publieke opinie is er een vooroordeel tegenover of onbekendheid met jazz. Wellicht omdat de kennismaking met deze muziek ontbreekt in ons publieke leven.

Je kunt het opmerken aan het feit dat er een kloof is tussen het aanbod van jazzmuzikanten en het aantal jazzpodia. In de ons omringende landen als Duitsland en Frankrijk zie je veel vaker dat jazz een geïntegreerde rol speelt in het dagelijkse leven. Nagenoeg alle conservatoria in Nederland bieden jazzonderwijs. Het aantal jazzmuzikanten groeit, het aantal jazzpodia vermindert.

Jazzmuziek wordt veel minder geprogrammeerd in ons land. Nog steeds wordt jazz muziek door publiek als onbekend en ingewikkeld ervaren. Het is moeilijk commercieel uit te dragen en werd tot voor kort daarom gezien als verdwijnend cultuurgoed.

Is het echt omdat jazz onbekend is ? Ik dacht ook altijd dat ik niet precies wist wat jazz was, totdat ik ontdekte dat ik ben opgegroeid met veel bekende songs die in de jazz hun oorsprong hebben. We hebben het over de grote westerse muziekgeschiedenis. Alle populaire muziek komt daaruit voort.

Maar er is een kentering merkbaar. Steeds vaker hoor je de jazz gemengd worden met popmuziek . Er zijn zeker mensen in Nederland, dus ook in de regio de Kempen, die van jazzmuziek houden, in al zijn vormen van funk tot big band, er graag naar luisteren en kijken. En die graag jazz muziek maken.

Jazz is met passie, creatief, experimenteren, uitzoeken, eigenheid geven aan je muziek. Muzikanten die nog nooit samen muziek gemaakt hebben en die samen een arrangement ter plekke bedenken en maken. Vooral dat ‘samen’ muziek maken, op een podium, met publiek. Dat is jazz.

Jazz roept letterlijk om een podium.

Wij willen dat podium bieden en vooral aan jongeren en jong volwassenen die zich durven laten zien en nieuwe geluiden durven geven aan oude klanken.


DoelstellingWij willen dat podium bieden en vooral aan jongeren en jong volwassenen die zich durven laten zien en nieuwe geluiden durven geven aan oude klanken.

Nu is jazz muziek op zichzelf waardevol, maar het belangrijkste is dat het gaat om kunst en muziek die de basis vormt van onze westerse muziek en eigenlijk zijn oorsprong vind in de oude Afrikaanse ritmes en klanken. Waardevol omdat jazz steeds weer opnieuw gespeeld wordt, steeds opnieuw spreekt tot grote groepen liefhebbers en steeds weer leidt tot nieuwe composities en arrangementen en daarom voor elke muziekontwikkeling een belangrijke basis vormt. Waarbij de directe relatie tussen live muziek en publiek een interactie biedt die vooral de niet-kenner van jazz een gevoel van herkenning geeft. En dat is wat muziek zo mooi maakt. De herkenning.

Dit is onze ideële opdracht, maar er is ook de praktische kant.

Muziekbeoefening is een van de meest populaire vrijetijdsbestedingen. Er zijn in Nederland meer mensen die in verenigingsverband muziek maken dan voetballen. De muziekbeoefening in de regio is springlevend. Binnen alle culturen in Nederland is muziek het onderlinge bindmiddel, en jazz verbindt letterlijk. Omdat jazz uitnodigt om samen muziek te maken, zonder onderscheid tussen muzikanten van diverse niveau’s. Jong en oud, pas begonnen met muziek maken of al jaren bezig, talentvol of voor het plezier, alle muzikanten op elk niveau kunnen samen muziek maken. Dat is het unieke van jazz.


Ambitie


Stichting KempenJazz wil als één van de cultuurdragers in de Kempen een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het muziekleven en de muziekcultuur. En dat niet alleen op regionaal gebied, maar ook nationaal en wellicht op termijn wel internationaal.

De stichting wil actief een spilfunctie gaan vervullen binnen de doelgroep.

KempenJazz is niet alleen een aanbieder van muzikaal entertainment voor een groep consumenten. Het is een actieve muzikantengroep die oog heeft voor de veelzijdige belangstelling van mensen.


Wij kunnen daarbij een bijzondere rol spelen voor onze bezoekers. Door middel van onze interactieve jamsessies kunnen wij mensen helpen met het verder uitdiepen en uitleven van hun muziekliefde.  En door inhoudelijke deelname mogelijk te maken aan creatieve muzikale projecten kunnen wij een brug slaan tussen de diverse muzikanten om in kleinere groepen elkaar te ontmoeten en in eigen niveau of genre samen verder te gaan.


Presentatie


Onze presentatie sluit hierbij aan. Naast de belangstelling voor de muziek hebben onze bezoekers ook andere behoeften. Zij zoeken naar een bijzondere beleving, zingeving, naar inhoudelijk entertainment, verbondenheid, een ontmoeting met het onbekende of een avondje uit. De jazzbeleving wordt een rijkere ervaring als daar ook op wordt ingespeeld.


Jamsessie


Een jamsessie kan méér zijn dan een concertbezoek. Het is een interactieve vorm van muziek maken onder begeleiding van (semi)- professionele muzikanten. Wij verzorgen een begeleidingscombo, waarbij iedereen , die wil, zijn eigen arrangementen kan presenteren. De muziekprogrammering kan putten uit een oneindig aanbod en traditie.  In principe zijn alle muzikanten die in de begeleidingsband zitten , bekend met de diverse jazzvormen. Dit maakt het mogelijk om alle jazz- muziekstukken, met diverse instrumenten en meerdere muzikanten samen te vertolken. De iets mindere muzikant wordt op deze manier meegenomen in de beleving en aangemoedigd om op elk niveau en in elk genre binnen de jazz deel te nemen en te groeien.


Juniorjam


Naar aanleiding van een initiatief van KempenJazz worden regelmatig junior- muzikanten aangetrokken en dit resulteert dan in de formule ‘juniorjam’. Jonge mensen tot 18 jaar, die muziekles hebben of muziek maken, krijgen in de vorm van een workshop, onder leiding van een bekende jazzmuzikant, de kans om samen of in groepjes, een jazz muziekstuk op het podium presenteren.


Open Podium Act


Sinds 1 jaar bieden wij ook aan beginnende bands, combo’s, groepen etc. een podium om zich te presenteren. Zij krijgen, voorafgaand aan de jamsessie, 45 minuten de tijd en ruimte om een deel van hun repertoire te brengen voor publiek.

Wij streven naar een presentatie van het aanbod die aansluit bij de behoeften van het publiek. Daarvoor is nodig dat wij op zoek gaan naar nieuwe vormen en voortbouwen op reeds opgedane vernieuwende ervaringen.


5 Jaren KempenJazz       


We hebben dan nog wel geen eigen podium, daarentegen wordt dit project al breed gedragen en werken we al samen met verschillende ondernemingen, en andere organisaties, verenigingen en culturele instanties.

Wij hopen dat dit beleidsplan aanleiding zal zijn om voor onze inspanningen voldoende financiële ondersteuning te vinden om de jazmuziek in De Kempen niet alleen onder de aandacht te brengen, maar ook de hiervoor genoemde initiatieven te ondersteunen.

 

De stichting KempenJazz heeft met succes de eerste 5 jaren geprogrammeerd. Het aantal bezoekers groeit, en dat is een goed resultaat.

Verdere stappen dienen nu te worden gemaakt:


Een Jamfestival!


Het plan is om op 22 mei 2016 een JamFestival te organiseren. Met medewerking van De Hofnar, De Kunstkeuken en Markt 14 zullen wij verschillende podia be’mannen’ met vaste muzikanten die de jamsessies zullen begeleiden.

Waarbij publiek muzikaal kan aansluiten , zoals op onze jamsessies.

Bovendien zullen wij een aantal podia bemannen met bands, combo’s, bigbands, muzikanten etc. in de diverse genre’s en diverse niveau’s. Bands die zich graag willen presenteren aan een groter publiek. Bands en combo’s die zich in de loop der jaren hebben gevormd vanuit de muzikanten die deelnemen aan onze jamsessies.


Er zal met man en macht en op volle kracht worden ‘doorgepakt’ om de beoogde ontwikkeling te doen slagen.

Momenteel zijn we met 3 vaste vrijwilligers. Maar we zijn steeds op zoek naar meer kennis om die te koppelen aan projecten die eventueel in teamverband zullen worden uitgevoerd. Het nieuwe beleidsplan zal binnenkort ook op de website worden geplaatst.


  Joosje Smits, secretaris KempenJazzJamFestival

Home

Programma

Deelname

Achtergrond

Contact